#2 (مرد ارتشی سوئیس) Swiss Army Man 2016

85 Views
Published
دانو نقش «هنک» را بازی میکند؛ مردی که پس از گم شدن در یک جزیره سعی در انجام خودکشی دارد که جسد مردی (ردکلیف) را در کنار ساحل میبیند. او با جسد نوعی پیوند دوستی تشکیل میدهد و درمیابد که می‌تواند از جسد مانند یک چاقوی چند منظوره سوئیسی استفاده کند و در نهایت به تدریج به آن جان می بخشد.
Category
Movie
Be the first to comment